Người ta cứ đề cập còn trẻ đừng ngại đi, nhưng vì công việc và thời kì nên bạn thường bỏ lỡ đa dạng cơ hội để đi đây...