Do ảnh hưởng khách quan từ phía con người, hiện tượng biến đổi khí hậu diễn ra ngày một nghiêm trọng tác động tới sự còn đó của một...